Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 8.00-16.00, sobota: nieczynna
Sie
12
2008

Historia

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

    Gminna Biblioteka Publiczna w Michowie została zorganizowana w 1948 roku przez Wiktorię Ziębę – kierowniczkę Biblioteki Powiatowej w Lubartowie. W 1948 r. księgozbiór kupowany był z kredytu Planu Inwestycyjnego, w 1949 r. przydzielono także książki z Ministerstwa Oświaty.Początkowo księgozbiór biblioteki liczył 650 wol. I mieścił się z Sali Prezydium Rady Narodowej na dwu regałach. Biblioteka czynna była trzy razy w tygodniu po dwie godziny.
    Kierowniczką biblioteki była Zofia Czajka, która pracowała do roku 1951. W tymże roku biblioteka została przeniesiona do oddzielnego lokalu, a kierownictwo objęła Barbara Śniadowska, która pracowała tylko trzy miesiące. Kolejnym pracownikiem placówki została Janina Wołowicz, ale też na krótki okres. Zaraz po niej do pracy w bibliotece przyszła Otylia Kociszewska.
    Stabilizacja obsady kadrowej nastąpiła dopiero od 28.09.1952 roku, kiedy to do pracy w bibliotece zatrudniono Janinę Dąbrowską, później Wójcik. Pani Janina przepracowała w bibliotece 33 lata i 01.12.1990 roku odeszła na emeryturę.
    W 1985 roku w bibliotece utworzono drugi etat, pierwszym pracownikiem była Elżbieta Jankowska (obecnie Dybała – pracownik biblioteki w pałacu w Kozłówce), następnie od 01.11.1986 r. Jadwiga Wawer (obecnie Kruczek). Lokale biblioteczne przez wiele, wiele lat były wynajmowane w budynkach prywatnych. Były to pomieszczenia ciasne, nie przystosowane do potrzeb biblioteki. Dopiero w maju 1989 r. Biblioteka otrzymała nowy, piękny lokal o powierzchni ok. 200 m w budynku Gminnej Spółdzielni, jednak ze względów finansowych (wysoki czynsz) oraz bardzo niskiej temperatury w okresie zimowym (10 – 13 stopni) w 1992 roku znów musiała zmienić siedzibę i ostatecznie przeniesiono ją do budynku remizy strażackiej, gdzie funkcjonuje do dziś (na powierzchni ok. 70 m).
    Zarówno wcześniejsze lata jak i obecne to dynamiczna działalność biblioteki. Społeczność wiejska zaangażowana była w organizowane przez placówkę rożne formy promocji książki; odbywały się kiermasze; akademie; konkursy; wystawy; uroczyście obchodzono Dni Kultury Książki i Prasy. Gościli w bibliotece aktorzy i pisarze: Ryszard Zarewicz, Hanna Ożogowska, Leszek Prorok, Maria Józefacka, Ludwik Bronisz – Pikało, Wojciech Próchniewicz, Dominik Opolski.
    Od końca lat 90- tych Biblioteka dla najaktywniejszych swoich czytelników organizuje wycieczki do ciekawych miejsc- Kazimierza, Puław, Janowca, Nałęczowa, Warszawy, Lublina, Woli Gułowskiej, zwiedzano pałac Zamojskich w Kozłówce oraz muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.
    Biblioteka była organizatorem kilku szkoleń dla bibliotekarzy z powiatu lubartowskiego. Na porządku dziennym są lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki. Przez kilka lat (korzystając z pobliskiej kuchni w budynku remizy) Biblioteka organizowała pokazy żywieniowe dla kobiet. W ostatnich latach systematycznie organizowane są ferie dla dzieci. Od 6 lat Biblioteka współorganizuje (wspólnie z Urzędem Gminy) rodzinne festyny dla całej społeczności gminy oraz konkurs na „Najpiękniejszy ogródek w gminie”. W ramach działającego przy bibliotece Klubu 4 – H dzieci wykonują wiele różnych prac (świąteczne stroiki, pachnące koszyczki, warzywa ze sznurka, gwiazdki, choinki, obrazy na szkle, makrama, itp.)
    Obecnie Biblioteka posiada tylko jedną filię biblioteczną w Rudnie działającą od 1950 roku. Jej założycielem była p. Wiktoria Ziębina – ówczesny kierownik Powiatowej Biblioteki Publiczne w Lubartowie, a pierwszym pracownikiem była p. Helena Pacek. Obecnie filia znajduje się w budynku szkoły, a pracuje w niej p. Barbara Szewczyk.
    Najlepsze lata w sieci bibliotecznej w gminie Michów to lata 1965 – 1990, były wtedy dwie filie biblioteczne ( Rudno i Mejznerzyn) oraz około 20 punktów bibliotecznych ( w 1970 roku nawet 25.)