Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 8.00-16.00, sobota: nieczynna
Sie
11
2008

Historia

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

   Gminna Biblioteka Publiczna im. J.I. Kraszewskiego w Kamionce powstała pod koniec 1948 roku. Uroczyste otwarcie odbyło się 23 stycznia 1949 roku. Biblioteka mieściła się w małym pomieszczeniu budynku Gminnej Rady Narodowej. Księgozbiór liczył wówczas 700 woluminów otrzymanych z przydziału centralnego. Pierwszą bibliotekarką została Maria Radomska, która przepracowała w tej placówce 23 lata. W 1972 roku pracę w bibliotece podjęła Joanna Mikoda. Biblioteka pozyskała wielu nowych czytelników, kupowano więcej książek, prowadzono intensywną działalność zarówno kulturalną jak i oświatową. W związku z rozwojem czytelnictwa, w 1975 roku zatrudniono w bibliotece Danutę Gębal. Do tego czasu Biblioteka zmieniała lokal dwa razy.
    W 1975 roku nastąpiła znaczna poprawa warunków lokalowych po kolejnym przeniesieniu do budynku po Urzędzie Gminy. Zakupiono nowy sprzęt i urządzono wypożyczalnię dla dzieci i czytelników dorosłych oraz czytelnię z księgozbiorem podręcznym i czasopismami. W bibliotece powstał teatrzyk kukiełkowy „Miś”, który prezentował swoje przedstawienia młodszym dzieciom. W 1985 roku do pracy w filii WBP w Lublinie odeszła Joanna Mikoda. W bibliotece zatrudniono Alinę Dec i Henrykę Król. W 1987 roku wróciła do pracy p. Danuta Gębal (Wójcik), została kierownikiem biblioteki i do dziś sprawuje tę funkcję.
    Po wieloletnich staraniach w 1996 roku Biblioteka otrzymała nowy lokal (150 m²) w budynku, w którym mieściła się szkoła. Dzięki wsparciu lokalnego samorządu i WBP w Lublinie lokal stał się wizytówką Kamionki. Biblioteka jest teraz miejscem, w którym czytelnicy i użytkownicy czują się bardzo dobrze: mogą wypożyczać interesujące książki, w czytelni skorzystać z księgozbioru podręcznego, obejrzeć ciekawe wystawy. Biblioteka prowadzi różnorodne formy pracy z czytelnikami: wystawy, imprezy środowiskowe, konkursy, lekcje biblioteczne, wycieczki. Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce dysponuje ponad 11- tysięcznym wartościowym księgozbiorem, z którego korzysta ponad 700 czytelników. Księgozbiór uzupełniany jest systematycznie zgodnie z zapotrzebowaniem. Przy zakupie największą uwagę zwraca się na potrzeby osób uczących się. Na bieżąco uzupełniane są lektury oraz pomoce naukowe typu: encyklopedie, słowniki, a także niektóre wydawnictwa z poszczególnych dziedzin wiedzy na które jest szczególne zapotrzebowanie. Kupowane są również nowości wydawnicze. Biblioteka prenumeruje bardzo dużo tytułów prasy / ponad 40 / przez co w zupełności zaspokaja potrzeby różnych grup wiekowych i zawodowych. Biblioteka prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne nie tylko w ramach własnej sieci, co sprawia iż czytelnicy mają dostęp do większej liczby książek.
    W bibliotece znajduje się tzw.„półka unijna” oraz gromadzone są zbiory dokumentów życia społecznego. Biblioteka Gminna posiada komputery i dzięki stałemu łączu udostępnia Internet czytelnikom. W latach 2003 - 2004 wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury opracowała folder promujący kamionkowską gminę. Oprócz tego w celu pozyskania nowych czytelników wydano i rozesłano zaproszenia zachęcające do korzystania z biblioteki. Bibliotekarki współredagują lokalną gazetkę „Wieści Gminne” tworząc dział „Informacje Kulturalne”. Na bieżąco prowadzona jest informacja użytkowa „Puszki Okruszki”.
    Istnieje współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym: z Przedszkolem Samorządowym w Kamionce, z Zespołem Szkół w Kamionce i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kamionce.  Biblioteki służą pomocą przy organizacji festynów, dożynek itp. Prowadzona jest również stała galeria. Bibliotekarka ściśle współpracuje z regionalnymi artystami: Kazimierzem Malinowskim – rzeźbiarzem i pisarzem. Biblioteka oprócz tego iż jest miejscem udostępniającym książki również przyczynia się do promocji młodych talentów. Przy jej pomocy fotograf Damian Mika wydał „zniewolone pragnienia…” W ramach zajęć klubu dziecięcego 4-H odbywają się rajdy rowerowe, wycieczki, prace plastyczne itp.