Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 8.00-16.00, sobota: nieczynna
Kwi
02
2009

Historia

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

    Gminna Biblioteka Publiczna w Jeziorzanach istnieje od 1948 roku. Założona została przez kierowniczkę Biblioteki Powiatowej w Łukowie Marię Kiernicką. Biblioteka zajmowała jedno pomieszczenie o powierzchni 25 m² w Szkole Podstawowej . Wyposażona była bardzo skromnie - w 2 regały, 2 krzesła i stolik.
    W 1949 roku powstały pierwsze punkty biblioteczne w Lendzie i w Podlodówce, dopiero w 1974 powstały następne: w Skarbicierzu, Stoczku Kockim, Przytocznie i Woli Blizockiej. Cztery lata później założono jeszcze dwa punkty biblioteczne w Walentynowie i w Krępie. Było już ich siedem. Z biegiem lat jednak punktów ubywało. Z powodu słabej sytuacji finansowej w 2002 roku rozwiązano trzy ostatnie punkty biblioteczne w Blizocinie, Skarbicierzu i w Kępie.
    Biblioteka przechodziła różne koleje losu, często zmieniały się lokale i pracownicy biblioteki. Pierwszym kierownikiem była Jadwiga Buczyńska, oddelegowana z Gromadzkiej Rady Narodowej. Pracowała trzy dni w tygodniu. Następnie w bibliotece pracowały: Janina Madejska, Maria Wójcicka, Maria Giemza, Teresa Krzyżanowska, Teresa Kulik, Krystyna Wójcicka, Zofia Pietraszek, Elżbieta Strzelecka, Stefania Karwowska, Barbara Morawik, Danuta Kępa, Zofia Szymanek, a od 2009r. Szabelska Małgorzata.
    W roku 1993 uchwałą Rady Gminy Jeziorzany połączono Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w jeden zakład budżetowy. Oprócz gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów Biblioteka prowadzi inne formy pracy kulturalnej i oświatowej. Organizowane są lekcje biblioteczne, szczególnie dla dzieci z pierwszych klas szkół podstawowych mające na celu zapoznanie z zasadami korzystania z biblioteki, zaprezentowanie zbiorów bibliotecznych jak i innych form pracy biblioteki. Często odbywają się konkursy dla czytelników, spotkania okolicznościowe z np. twórcami ludowymi, pisarzami, wystawy tematyczne zazwyczaj przygotowywane z pomocą czytelników, w szczególności dzieci.
    Biblioteka gromadzi publikacje, książki, czasopisma, artykuły itp. dotyczące zarówno regionu, w którym się znajduje jak i powiatu czy województwa.