Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu (MBP) jest instytucją kultury powołaną przez Radę Miejską Wrocławia. Działalność prowadzi na podstawie aktu o jej utworzeniu i statutu nadanego przez Radę.

Nadzór ogólny nad jej działalnością sprawuje Urząd Miejski Wrocławia, zaś nadzór nad zakresem zadań merytorycznych, określonych ustawą o bibliotekach, sprawuje Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

Dyrektor Andrzej Ociepa

tel./faks 71 364 69 68, 364 69 73 do 76 (tonowo przez wszystkie numery wewnętrzny – 621)
tel. bezpośredni 71 38 28 621
aoc[at]biblioteka.wroc.pl