• ul. Słowackiego 7,
  • 21-100 Lubartów
Telefon: +48 81 854 39 41

 

Zapraszamy
Dzień W godzinach
poniedziałek 7:30–15:30
wtorek 7:30–15:30
środa 7:30–15:30
czwartek 7:30–15:30
piątek 7:30–15:30

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie jest samorządową instytucją kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 poz. 406) działającą zgodnie z w/w ustawą; ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2013r. poz. 595 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz.642 z późn. zm.) i Statutem Powiatowej Biblioteki Publicznej nadanym przez Radę Powiatu w Lubartowie (Uchwała Nr XXVIII/212/13 z dnia 16 września 2013r.). Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Powiatu. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Dyrektor: Ariadna Ewa Zalewska