Starostwo Powiatowe w Lubartowie i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie informują o odwołaniu IV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

Powodem jest troska o bezpieczeństwo uczestników, ich bliskich oraz wszystkich osób zaangażowanych w organizację przedsięwzięcia w związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem epidemiologicznym, spowodowanym chorobą zakaźną COVID – 19 wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzane przez Ministerstwo Zdrowia obostrzenia, dotyczące m.in. uczestnictwa w imprezach masowych.
Serdecznie dziękujemy za duże zainteresowanie konkursem, który na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Lubartowie i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lubartowie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku bez przeszkód uda się wrócić do tej inicjatywy i ją zrealizować.