Kolejny kurs dzięki któremu można nauczyć się notować przejrzyście i atrakcyjnie. To podstawy myślenia wizualnego pozwalające organizować wiedzę i lepiej zapamiętywać to, co ważne.