Biblioteka otrzymała bezpłatny egzemplarz publikacji Płomień Łukasiewicza. Rzecz o Ignacym Łukasiewiczu (1822-1882). Została ona przygotowania przez Fundację Ośrodka KARTA w Roku Ignacego Łukasiewicza i jest poświęcona życiu tego wybitnego Polaka.