Księgozbiór regionalny biblioteki wzbogacił się o nową pozycję pt. Strój lubartowski. Jest to drugi tom serii Stroje Tradycyjne Województwa Lubelskiego autorstwa Marioli Tymochowicz. Monografia zawiera opisy tradycyjnego stroju oraz bogaty materiał ikonograficzny.

Biblioteka otrzymała bezpłatny egzemplarz publikacji Płomień Łukasiewicza. Rzecz o Ignacym Łukasiewiczu (1822-1882). Została ona przygotowania przez Fundację Ośrodka KARTA w Roku Ignacego Łukasiewicza i jest poświęcona życiu tego wybitnego Polaka.

27 lutego w Sali Rycerskiej Pałacu Sanguszków odbyło się warsztaty szkoleniowe dla dyrektorów i pracowników bibliotek publicznych z powiatu lubartowskiego. Spotkanie swoim wystąpieniem otworzył Pan Tomasz Marzęda Starosta Lubartowski. Biblioteki utworzyły Powiatowe Konsorcjum Bibliotek – wspólny księgozbiór audiobooków dostępnych dla czytelników, który zostanie uruchomiony w najbliższym czasie.  Podsumowano również działalność placówek w roku ubiegłym zarówno na tle powiatu jak i województwa.