Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie bierze udział w cyklu 8 szkoleń w ramach zadania „Biblioteka równych szans” - dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Pierwsze z nich pt. „Osoby z niepełnosprawnością wzroku” odbyło się 20 kwietnia. Szkolenia prowadzą trenerzy Fundacji Kultury bez Barier.
Po zakończeniu cyklu webinariów Powiatowa biblioteka Publiczna w Lubartowie przeprowadzi szkolenia dla bibliotekarzy z powiatu lubartowskiego dotyczące obsługi i pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Lubelskie biblioteki statystycznie 2020 - to temat przewodni szkolenia dla dyrektorów i instruktorów z bibliotek powiatowych województwa lubelskiego, które odbyło się 16 kwietnia br. Podsumowano prace bibliotek w poszczególnych powiatach, przedstawiono plany pracy na rok 2021, omówiono zarówno sukcesy jak i problemy z którymi borykają się placówki. 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło w Lubartowie zgłosiło do XV edycji konkursu pt. „Książka Roku 2020” XX tom „Lubartów i Ziemia Lubartowska”. Konkurs organizowany jest przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, a jego celem jest promocja dorobku edytorskiego Lubelszczyzny, a zwłaszcza publikacji dotyczących jej historii, tradycji kulturalnych i walorów krajoznawczo-turystycznych.