Starostwo Powiatowe w Lubartowie i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie organizują IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Celem Konkursu jest m. in. upowszechnianie wiedzy o samorządzie terytorialnym, pogłębienie wiedzy o lokalnym życiu społecznym, popularyzacja Powiatu Lubartowskiego.

   Konkurs przeznaczony jest dla uczniów publicznych szkół dla młodzieży: liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia z Powiatu Lubartowskiego.

 Dokumenty do pobrania:

1)    Regulamin konkursu,

2)    Formularz zgłoszeniowy.